چین الماس هسته اصلی سازنده

تولید کننده پیشرو در چین برای تهیه ابزارهای حفاری برای اکتشافات و صنایع حفاری ژئوتکنیک ، همچنین شریک استراتژیک Atlas Copco / Epiroc از سال 2012

محصولات