چین الماس هسته اصلی سازنده

تولید کننده پیشرو در چین برای تهیه ابزارهای حفاری برای اکتشاف مواد معدنی و صنایع حفاری ژئوتکنیک ، همچنین شریک استراتژیک Atlas Copco / Epiroc از سال 2012

سیاست حفظ حریم خصوصی

Attention here, "Q" is the trademark of Boart Longyear, here we quoted "Q" is only for helping introduce this system to customers worldwide for better understanding, if there is any thought violation of the trademark, please contact us free to cease any further use of "Q" as a quote.